Titelseite
Aktuell
As-Tauben
Schlagberichte
Meisterschaften
1. Konkurse
Termine neu
Archiv
Links
Kontakt
Impressum

Heute ist Freitag, der 19. Juli 2024

Roger & Eddy Grootjans, Ranst (BE)

1e ALGEMEEN PROVINCIAAL KAMPIOEN K.B.D.B. ANTWERPEN

Ranst - Roger en Eddy Grootjans stammen uit een echt duivenmelkersgeslacht. Vader en grootvader Karel Grootjans was in de jaren vijftig en zestig een begenadigd vitesser. Waar er geld te verdienen was...daar was hij present en meermaals plunderde hij de kas op de legendarische regionale wedstrijden van weleer.
Toen hij overleed in 1973 nam vader Roger de fakkel over...zij het met wisselend succes... wegens belangrijkere bezigheden zoals o.a. het voetbal. In 1986 maakte zoon Eddy...dan als derde generatie Grootjans...zijn opwachting in het duivenwereldje en zo werd de tandem Roger en Eddy Grootjans geboren...met toen nog als thuisbasis Borsbeek waar een nieuwe start genomen werd.
Dat werd in 2002 nogmaals overgedaan en zo staan de vlieghokken nu in Broechem...terwijl aan het Korenveld in Ranst bij Eddy thuis...de kweekduiven onderdak vinden.

Een sterke basis!

De basis in de jaren 70 en 80 waren de duiven van grootvader Karel...met hoofdzakelijk Houben-origine...via Karel Helsen uit Achter-Olen. In de tachtiger jaren ging Roger regelmatig duiven halen bij dorpsgenoot Stan Lauwers en René Verdonck, Deurne die toen in Union Antwerpen furore maakte met zijn geweldige Van Den Bosch-duiven. In 1986 werden ook duiven gehaald bij wijlen Miel Vervoort, Vorselaar wat een fantastische injectie aan klasse betekende voor de vliegploeg.
Dat deze kruisingen hun vruchten afwierpen werd al snel duidelijk. In 1989 haalde Eddy de felbegeerde titel van “Gouden Duif Junior” binnen...en in de periode tot 1994 werd liefst zes maal na elkaar het Algemeen Kampioenschap van de Antwerpse Jeugdclub (tandems) gewonnen.
Het eerste stamkoppel was toen de “Donkere Stan” (Stan Lauwers) x “De Tamme” (Miel Vervoort)...en dit koppel zit nog steeds in meerdere topduiven verweven. In 1994 liepen Roger en Eddy Gust Raeymakers (Gussy), Emblem tegen het lijf. Via een bon kwam de “Gussy” de basis versterken...en hij zou de kolonie Grootjans op een hoger niveau tillen. Hij was een geweldige vlieger...maar zeker in de kweekvolière liet hij de gensters spatten. We kunnen stellen dat zeker 70 % van de actuele kolonie de naam “Gussy” in zijn pedigree heeft.
In 1998 stonden ze op de stoep bij Serge Van Elsacker...de duivenvirtuoos uit Schilde...waar een tiental eieren van de eerste ronde van de weduwnaars gehaald werd. Bij het opleren van de jonge duiven moest er afgerekend WORDEN met veel pech en er werd afgesproken om in de zomer van 1998 een koppel jongen van de beste kwekers te komen halen.
Een van deze twee jongen werd “De Kirsten”, een dochter van “De Castor”...toen de absolute topkweker ten huize Van Elsacker-Jepsen. Samen met “Gussy” vormde zij een fantastisch stamkoppel dat meerdere 1e prijswinnaars en asduiven op de wereld schopte. Dit kweekpaar mag ook beschouwd worden als het basiskoppel van de huidige kolonie. In de jaren die volgden verhuisden vele excellente kwekers...en ook veel goede raad naar Ranst... waarvoor uiteraard dank aan Serge.
Uit die oude basis (Lauwers-Vervoort-Verdonck)...samen met de nieuw ingebrachte Van Elsacker- duiven...werd een nieuw stamkoppel geboren…”De Goede Donkere 005” x “Het Sterk 105”. Uit dit nieuw super-kweekpaar werden op korte tijd meerdere eerste prijsvliegers geboren als “Popeye” (3e asduif ZAV) ...”Lore” (1e Arlon 144 d, 149e nat. Limoges 13581 d, 176e nat. Vichy 11278 d)...”Roxy” (2e asduif hafo jonge “Ave Regina”...”967/03” (5e Quiévrain 1314 d...2e Melun 1851 d)...enz.
In 2000 werd er een bon gekocht van Maurice Scheers, Heist-Goor...een uitstekende melker op vitesse en halve fond in Zuiderkempen. In het voorjaar werd er een afspraak gemaakt en er mocht gekozen worden uit 4 duiven. De gelukkige hand van Eddy haalde de B00/6506376 “De Maurice” uit het korfje...en hij presteerde het om als jaarse weduwnaar driemaal een 1e prijs te winnen in ZAV en werd datzelfde jaar gehuldigd als 2e nationale asduif halve fond jaarse “Ave Regina”.
Aan zijn vliegcarrière kwam een einde omwille van de verhuis in de winter van 2001. Een geluk met een ongeluk voor Roger en Eddy want hij ontpopte zich meteen tot een begenadigd kweker...en hij is ook mede verantwoordelijk voor de opgang die deze kolonie de laatste drie jaar maakte. Samen met het “Zwart Panterke”, dat aangekocht werd op de totale verkoping van wijlen Richard Verdonck, Hove...en dat lijnrecht afstamt van de fameuze “Zwarte Panter Slaets” van Alfons Slaets, Lint werd er een derde stamkoppel gevormd. Momenteel huizen er maar liefst 6 directe kinderen van “De Maurice” en “Het Zwart Panterke” op het kweekhok. Maar ook met meerdere andere duivinnen heeft “De Maurice” zijn dominante verervingskracht gedemonstreerd.
Een van de beste afstammelingen van dit koppel was de “De Rappe” 842/04...die een groot kandidaat was om Olympiadeduif te worden vooraleer hij op de laatste Dourdan van zijn carrière sneuvelde op het veld van eer. Hij won op drie jaar tijd 6 x de 1e prijs en maar liefst 29 prijzen in de toptien. De vader van “De Rappe” was een zoon van het “Maurice-koppel”.
In 2001 beloofde Jef Houben aan Eddy een koppel eieren…uit “De Evert”, een zoon van “De Rico”. De “Jonge Evert” werd ook een bewezen kweker en werd vader van “De Banco” 816/04 met reeds 3x een 1e prijs en 19 prijzen in de eerste tien...en de “246/06” die in september werd afgevlagd als “snelste duif GVA-trofee”.
In 2004 werd er een bon gekocht van Linda en Michel Baertsoen, Brasschaat. Die kreeg de naam “De Paco” 335/04 mee...en ook die zorgde voor een grote stap in de goede richting. Hij werd als jaarling 1e Asduif halve fond in ZAV en was dit jaar de snelste van 16457 duiven uit Melun. Ook werden er de laatste jaren weer duiven bijgehaald bij René Verdonck en worden er regelmatig duiven uitgewisseld met Stan Lauwers waarvan de toekomst van de eerste kruisingsproducten er weer rooskleurig uitziet.

De weduwnaars en de duivinnen op weduwschap worden vrij klassiek op het nieuwe seizoen voorbereid. Na het speelseizoen mogen de overgebleven weduwnaars nog een koppel jongen optrekken waarna ze voor 2 maand...tot begin november…naar de volière verhuizen. Begin december worden ze opnieuw gekoppeld en eens de jongen gespeend verhuizen ze opnieuw naar de volière tot begin maart. Dan gaan ze opnieuw naar het vlieghok en beginnen voorzichtig aan de eerste trainingsvluchten rond het hok.
Wanneer er zich dan eind maart een warmere periode aankondigt worden ze gekoppeld en mogen ze opnieuw een 5-tal dagen broeden vooraleer het weduwschap aan te vangen. Belangrijk is wel dat de duiven vanaf de eerste dag na de koppeling weggevoerd worden voor de eerste trainingsvluchtjes en er wordt steeds geprobeerd alle duiven minstens één Quiévrain (100 km) te late vliegen vooraleer de eieren weggenomen worden.
Voor de inkorving wordt steeds de duivin getoond en bij thuiskomst blijven de duivinnen tot ’s avonds bij de doffers. Er worden geen variaties op het weduwschap toegepast...iedere week hetzelfde scenario. De duivinnen op weduwschap krijgen bij inkorving telkens hun partner voor een half uurtje te zien...en bij thuiskomst blijven ze samen tot de volgende morgen.
Ook bij de dametjes worden er geen tierlantijntjes toegepast...en dat maakt de zaken alleen maar overzichtelijker voor de melker.
Er werd in 2006 besloten om met een 8-tal jonge doffers Quiévrain te spelen. Deze werden gekoppeld aan de oude duivinnen gedurende een 5-tal dagen...vooraleer op het weduwschap te vertrekken. Dat dit systeem een succes werd...en dus ook in de toekomst zal herhaald worden...blijkt uit de resultaten van de 8 jonge doffers die voor 8 wedstrijden ingekorfd werden en niet minder dan 54 prijzen wonnen van 64 inzetten.
Ook dit systeem werd vrij simpel gehouden. De duivinnen werden gedurende 5 minuten getoond bij de inkorving. De eerste keer dat de doffers thuiskwamen bleven de duivinnen er tot de volgende dag bij. Na enkele keren werd deze periode van samenzijn tot 2 u na thuiskomst gereduceerd.
Jaarlijks worden er een 100-tal jonge duiven gefokt en die worden in hun geboortejaar duchtig op de rooster gelegd. Een 20-tal keer Quiévrain vliegen als jonge doffer is ten huize Grootjans eerder regel dan uitzondering. De jongen worden op het einde van het seizoen dan ook enkel geselecteerd op hun prestaties. De jonge duiven worden op de schuifdeur gespeeld en de eerste ronde wordt verduisterd tot begin mei...en de tweede ronde tot half juni. Er wordt verduisterd van 18 u ’s avonds tot 7 u ’s morgens.
Vooraleer ze in de mand gezet worden komen de jonge duiven ongeveer een half uurtje samen. Er wordt geprobeerd om het zo gezellig mogelijk te maken op de hokken...met schuine plankjes en donkere hoekjes. Na thuiskomst blijven de jongen steeds samen tot de volgende morgen.
De training van de weduwnaars vindt plaats...vanaf half mei...van 6 tot 7 u...waarna de duivinnen op weduwschap voor een half uurtje de vrijheid krijgen. Het trainen van de weduwnaars gebeurt gedurende driekwartier steeds met de vlag...daarna mogen ze nog een kwartiertje vrij op het dak stoeien.
Tijdens de morgentraining van de oude duiven worden de jonge duiven driemaal per week in de opleermand gestopt voor een verplichte trainingsvlucht uit Vilvoorde (35 km). ’s Avonds komen de weduwnaars los om 16.45 u...vliegen een uurtje...en daarna volgt de training van de duivinnen. De jonge duiven komen maar éénmaal per dag los voor een trainingsbeurt.

Medisch de Weerd

Midden september wordt er steeds behandeld tegen paratyfus met Parastop van Dr. Henk de Weerd...die trouwens instaat voor de volledige medische begeleiding van de kolonie. Sinds een drietal jaren wordt er niet mee ingeënt tegen paratyfus en dit op aanraden van de Engelse kampioen Dave Allen...die vroeg om een proef te doen.
Het eerste jaar werd de helft van de vliegploeg ingeënt...en de andere helft niet. Er werd geen verschil in de resultaten genoteerd en daarom werd er beslist om niet meer in te enten. De paratyfus-behandeling voor de vliegduiven wordt gedurende een 10-tal dagen herhaald in de maand februari. Tijdens het broeden op de eieren van de eerste ronde worden alle duiven behandeld met B.S. tegen trichomonas.
Wanneer de weduwnaars opnieuw op de hokken komen...begin maart... wordt er steeds een pilletje BelgamagIX opgestoken...en midden maart volgt dan een consultatie bij de veearts om een volledige “check-up” van de vliegploeg te doen. Indien de diagnose uitwijst dat alles OK is dan wordt er niet behandeld...in het andere geval wordt het advies van de dierenarts opgevolgd. Ook worden de weduwnaars elk jaar opnieuw ingeënt tegen de pokken met Ovoperisterin. Dit gebeurt meestal begin maart...samen met de verplichte paramyxo-inenting. Wanneer de duiven tijdens het seizoen een wedstrijd met koud regenweer treffen...of een halve rampvlucht...dan wordt er gedurende een 3-tal dagen “gekuurd” met een product van Dr. de Weerd. Meestal gaat de conditie van de duiven dan zienderogen vooruit. Voor de jonge duiven wordt hetzelfde systeem toegepast als bij de weduwnaars.

Eenvoudig voedingsysteem

Ook de voeding van de vliegploeg wordt vrij eenvoudig gehouden. De weduwnaars en de jonge duiven krijgen allemaal dezelfde basismengeling. Deze Natural Top-witwerschaftmengeling wordt gedurende het ganse speelseizoen verstrekt. Op zaterdag bij thuiskomst gaat er steeds 100 % sportmengeling...en ’s avonds 50 % sport + 50 % Super-diät (Natural) in het voederbakje. Op zondagmorgen wordt er nooit gevoederd...en ’s avonds wordt hetzelfde rantsoen als op zaterdagavond geserveerd. Telkens op zondag gaat er Prange Suppe van Dr. Schwidde in het drinkwater.
Maandagmorgen na de training krijgen de duiven opnieuw 50 % sport + 50 % super-diät ... met aminozuren van Dr. Rudi Hendrikx over het voeder...en vliegvitamines (Dr. Hendrikx) in het drinkwater. Op maandagavond herhaalt zich hetzelfde scenario.
Vanaf dinsdagmorgen wordt er overgeschakeld op 100 % sportmengeling...en dit voor de rest van de week. Op woensdag gaat er nog Neo-Oxygen (Dr. Schwidde) over het voeder...en vanaf woensdagavond wordt er nog extra maïs aan de mengeling toegevoegd...zodat de mengeling dan zo’n 50 procent maïs bevat. Op donderdag komen er ofwel vitamines…ofwel Prange Suppe in de drinkpot. Na de training worden de duiven binnengeroepen met een mengeling van snoepzaad... gemalen pinda’s en Nutri-Power (Natural) dat rijkelijk verstrekt wordt.
Het voederschema van de jonge duiven is identiek aan dat van de oude duiven...met dit verschil dat er slechts éénmaal per dag gevoederd wordt. (’s avonds)
Voor het seizoen 2007 zitten er een 30-tal weduwnaars en 8 duivinnen op weduwschap klaar om de strijd aan te vatten. Ook werd er een hokje “overnachtduiven” aangeschaft bij de Gebr. Desbuquois...die in 2007 zullen uitgetest worden op St. Vincent. Deze gelegenheid wordt ook te baat genomen om voor de eerste keer het totale weduwschap uit te proberen. Een systeem waar Roger en Eddy in de loop van de komende jaren hopen naar toe te evolueren zodat dan ook de totale duivinnenploeg kan uitgetest worden.


Results 2007:

15/4NOYON210 KM417 yearlings
3 8 15 20 45 87 88 109 116 138 (10/21)

22/4NOYON352 old birds
1 2 11 20 57 104 (6/8)

12/5 MELUN315 KM1155 yearlings
5 19 32 54 64 139 146 154 160 202 203 207 231 332 353 (15/27)

19/5 VIERZON475 KM508 yearlings
1 37 66 138 162 (7/14)

27/5BOURGES480 KM356 old birds 1 (1/1)
Provincial2025 old birds7 (1/1)
National11933 old birds23

28/5QUIEVRAIN100 KM139 youngsters
2 5 6 (3/4)

2/6PITHIVIERS380 KM794 yearlings
6 21 25 36 50 72 90 93 115 158 222 243 (12/15)

3/6BRIVE710 KM267 old birds1
Provincial1259 old birds5
Zone B Nat4670 old birds62

10/6TOURY375 KM561 yearlings
1 2 35 39 93 120 139 171 (8/12)

16/6 CHATEAURO 525 KM373 yearlings
2 5 38 (3/5)
S. Nat.3857 yearlings
30 39 358 (3/5)

17/6CAHORS780 KM118 old birds6 (1/1)
Provincial591 old birds11
Zone B Nat1946 old birds30

30/6TOURY460 yearlings
1 2 42 102 108 140 (6/8)

28/7BOURGES5823 yearlings
32 81 370 728 919 1230 (6/12)

4/8DOURDAN370 KM370 old birds
5 10 66 69 (4/5)

11/8DOURDAN147 old birds
1 14 48 (3/4)

26/8QUIEVRAIN314 youngsters
2 4 14 21 32 33 34 40 47 85 91 93 (12/19)

26/9 QUIEVRAIN134 youngsters
3 4 6 26 (4/6)


Championships 2006:

1ste GENERAL PROVINCIAL CHAMPION K.B.D.B. ANTWERPEN ( 8500 members)

2de PROVINCIAL CHAMPION K.B.D.B. ANTWERPEN MIDDLE DISTANCE YOUNGSTERS

5de PROVINCIAL CHAMPION K.B.D.B. ANTWERPEN MIDDLE DISTANCE OLD BIRDS

10de NATIONAL CHAMPION K.B.D.B. MIDDLE DISTANCE YOUNGSTERS

1ste NATIONAL CHAMPION MIDDLE DISTANCE YOUNGSTERS “DE DUIVENKRANT”


Resultaten 2006:

7/5Quievrain (100 km)470 oude duiven
1, 24, 41, 53, 68, 70, 106, 124 (8/12)

20/5Dourdan (368 km)359 oude duiven
3, 7, 10, 23, 53, 67 (6/8)
318 jaarse
7, 12, 15, 19, 35, 39, 55 (7/14)

20/5Vierzon (475 km)232 oude duiven
1, 2, 16 (3/6)
1055 oude duiven provinciaal
9, 10, 84
5888 oude duiven semi-nationaal
15, 16, 250

3/6Limoges (636 km)833 oude duiven provinciaal
13 (1/2)

3/6Toury (383 km)573 jaarse
6, 9, 54 (3/5)
630 oude duiven
4, 6, 12, 25, 26, 30, 70, 88 (8/11)

4/6 Noyon (210 km)397 jonge duiven
1, 4, 33, 55, 79, 82, 83, 84, 85, 86, 102, 132 (13/23)

17/6Melun (312 km)503 oude duiven
1, 14, 23, 44, 61, 80 (6/8)

24/6Dourdan 541 jaarse
5, 22, 24, …(6/7)

1/7Dourdan426 oude duiven
3, 5, 10, 48, 82, 98, 127 (7/12)

2/7Quievrain152 oude duiven
1 (1/1)

9/7Limoges13581 oude duiven
149, 1182 (2/3)

9/7Quievrain138 oude duiven
2 (1/1)

12/7Quievrain121 jonge duiven
4, 12, 13, 16, 19, 21, 28 (7/7)

15/7Orleans (412 km)358 jaarse
1, 11, 116 (3/4)
284 oude duiven
1, 3, 17, 18, 81 (5/11)

23/7Noyon93 oude duiven
3, 4 (2/2)

26/7Quievrain200 jonge duiven
12, 14, 19, 20, 30, 40, 41 (7/8)

1/8Quievrain194 jonge duiven
4, 12, 13, 14, 15, 20 (6/7)

12/8Dourdan279 jonge duiven
5, 6, 7, 8, 27, 30, 36, 41, 48, 53, 65, 69 (12/23)

17/9Quievrain252 jonge duiven
8, 9, 35, 43, 64, 75, 78 (7/12)

17/9Quievrain200 jonge duiven
5, 6, 35, 45, 52 (5/5)


Championships 2005 - club
1st General Champion middle distance 2005
1st Champion old birds middle distance
1st Champion yearlings middle distance
1, 2, 4th ace pigeon old birds middle distance
1, 2, 3, 4th ace pigeon yearlings middle distance

Southern Antwerp Union (250 members)
2nd General Champion middle distance
2nd champion middle distance old birds
3rd ace pigeon old birds middle distance 6117019/2003
1st & 2nd ace pigeon yearlings middle distance 6205335/2004 (“Paco”) & 6054967/2004 (“Jef Lawijt”)

3rd Champion long distance yearlings UNION Antwerpen
4th Champion long distance yearling FONDCLUB Antwerpen

2nd Champion National middle distance yearlings “De Belgische Duivensport”


Results 2005:

Quievrain (100,624 km) - 417 old birds
5, 7, 8, 10, 22, 77, 89, 94, 110, 117 (10/12)

Toury (383,807 km) - 1087 old birds
1, 3, 15, 23, 29, 63, 125, 268 (8/11)

Toury (383,807 km) - 1024 yearlings
1, 5, 15, 21, 46, 69, 72, 167, 184, 266, 294, 301 (12/17)

Melun (312,390 km) - 501 old birds
3, 6, 9, 18, 22, 25, 131, 132 (8/10)

Melun (312,390 km) - 534 yearlings
3, 7, 9, 24, 62, 85, 86, 94, 106, 141, 168 (11/14)

Cahors (777,548 km) - 805 old birds
33(1/2)

Dourdan (368,591 km) - 362 old birds
6, 8, 14, 23, 34, 35, 36, 41, 56, 74, 106 (11/12)

St. Vincent (946,910 km) - 10022 yearlings
66 (1/1)

Melun (312,390 km) - 269 old birds
4, 6, 7, 12, 33, 56 (6/7)

Melun (312,390 km) - 252 yearlings
4, 5, 7, 21, 41 (5/5)


Kontakt

Roger & Eddy Grootjans
Internet: www.grootjans-pigeons.be


+++ Ende des Schlagberichtes +++


© 2011 Brieftaubenzeitung.de